HOME || ABOUT US || PRODUCT || F.A.Q. || CONTACT US

"Imagination is more important than knowledge." - - Albert Einstein - - จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ที่มี

เวลาโทรปรึกษาเรื่องหม้อน้ำ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

Posted: July 17th, 2012 | Author: | Filed under: หม้อน้ำ, ออยล์คูลเลอร์, อาฟเตอร์คูลเลอร์, อินเตอร์คูลเลอร์, แอร์คูลเลอร์ | No Comments »

ทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการระบายความร้อนให้กับลูกค้าทุกท่าน เท่าที่เราทำได้

ในการให้คำปรึกษานั้นเราไม่เน้นการขายสินค้า แต่เน้นที่ประสิทธิภาพสูงสุดในงานนั้นๆ

 


Tags: , , , , , , , ,

ทางบริษัท ชลประสิทธิ์ กรุ๊ป จำกัด ผลิตหม้อน้ำ หรือ ผลิตอะไรบ้าง

Posted: June 5th, 2012 | Author: | Filed under: หม้อน้ำ, ออยล์คูลเลอร์, อาฟเตอร์คูลเลอร์, อินเตอร์คูลเลอร์, แอร์คูลเลอร์ | No Comments »

ทางบริษัทผลิต หม้อน้ำ รถยนต์ทุกยี่ห้อ ทุกชนิด ด้วยทีมงานผู้ชำนาญงาน เป็นหม้อน้ำทองเหลืองทองแดง

ผลิต ออยล์คูลเลอร์ สำหรับรถยนต์ เช่น ออยล์คูลเลอร์น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง

ผลิตออยล์คูลเลอร์สำหรับเครื่องจักรหนักเช่นเครื่องปั้มไฮดรอลิค หรือเครื่องปั้มลม แปลงได้ทุกยี่ห้อทุกแบบ ที่เป็นแบบอลูมิเนียมทั้งใบ หนาตั้งแต่ 17 มม. จนถึง 100 มม. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038 272 646

ผลิตอินเตอร์คูลเลอร์สำหรับรถแข่ง และรับสั่งทำอินเตอร์ขนาดต่างๆตามต้องการ

เป็นแบบอลูมิเนียนมทั้งใบ

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้หน้า products


Tags: , , , , ,