HOME || ABOUT US || PRODUCT || F.A.Q. || CONTACT US

"Imagination is more important than knowledge." - - Albert Einstein - - จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ที่มี

น้ำในหม้อน้ำรถยนต์แห้ง เกิดเพราะอะไร

Posted: June 1st, 2012 | Author: | Filed under: หม้อน้ำ | No Comments »

สาเหตุที่จะทำให้น้ำในหม้อน้ำหายไปมีอยู่หลายสาเหตุครับ

1. หม้อน้ำ หรือ ท่อรั่ว

2. ฝาหม้อน้ำ หม้อพัก ปิดไม่สนิท

3. ฝาสูบเครื่องโก่ง ทำให้น้ำรั่วเข้าไปในเครื่องครับ

 

สำหรับอาการต่างๆก็สามารถเข้าอู่ หรือเข้าร้านหม้อน้ำซ่อมได้ครับ


Tags: , ,