HOME || ABOUT US || PRODUCT || F.A.Q. || CONTACT US

"Imagination is more important than knowledge." - - Albert Einstein - - จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ที่มี

ทางชลประสิทธิ์หม้อน้ำ มีการจัดส่งหรือไม่?

Posted: June 12th, 2012 | Author: | Filed under: หม้อน้ำ, ออยล์คูลเลอร์, อาฟเตอร์คูลเลอร์, อินเตอร์คูลเลอร์, แอร์คูลเลอร์ | No Comments »

ปรกติถ้าอยู่แถวๆชลบุรี จะมีรถของทางร้านไปส่ง หรือ ส่งทางรถโดยสารประจำทาง และตามขนส่งต่างๆในกรณีที่อยู่ไกล

หรือถ้าอยากได้ไวๆก็สามารถมารับได้ที่หน้าร้าน เปิด 8.00 น. ถึง 18.00 น. วันจันทร์ ถึงวันเสาร์


Tags: , , , ,